O advokatskoj kancelariji


DML Legal je advokatska kancelarija sa sedištem u Beogradu koja je usmerena na pružanje sveobuhvatnih pravnih usluga korporativnim klijentima u svim segmentima njihovog poslovanja. Članovi DML Legal tima imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga pravnog savetovanja i zastupanja kako domaćih, tako i inostranih klijenata.

Saznaj više

Ključne usluge


KORPORATIVNO PRAVO

DML Legal tim pruža širok spektar usluga u oblasti korporativnog prava, kao što su opšte korporativno-pravno savetovanje, zastupanje i savetovanje u M&A transakcijama, osnivanje privrednih društava i dr.

RADNO PRAVO

Posedujemo značajno iskustvo u pružanju usluga u oblasti radnog prava, kao što su izrada radno-pravne dokumentacije, savetovanju u slučaju otkaza ugovora o radu, zastupanje u radno-pravnim sporovima i sl.

NEKRETNINE

Pružamo sveobuhvatnu pravnu podršku u vezi sa pitanjima iz oblasti nekretnina, bilo da se radi o kupoprodaji nepokretnosti, regulisanju pitanja zakupa, pribavljanju dozvola ili kompleksnih transakcija iz oblasti nekretnina.

REŠAVANJE SPOROVA

Naši advokati su specijalizovani u zastupanju u parničnim, izvršnim, prekršajnim i svim drugim postupcima koji se vode pred sudovima i drugim organima.