Usluge


Responsive image



NEKRETNINE

Kompleksni propisi, administrativno zahtevni i dugotrajni postupci pred nadležnim organima, nedovoljna transparentnost i neujednačenost prakse, istorijski zaostaci oblika svojine, nepreciznost katastarskih podataka i brojna druga pitanja, čine oblast nekretnina jednom od najkompleksnijih oblasti poslovanja u Srbiji.

DML Legal tim vam može pružiti sveobuhvatnu pravnu podršku u vezi sa pitanjima iz oblasti nekretnina, bilo da se radi o kupoprodaji nepokretnosti, regulisanju pitanja zakupa, pribavljanju dozvola ili kompleksnih transakcija iz oblasti nekretnina.

Usluge koje naš tim pruža u oblasti nekretnina, između ostalog, obuhvataju:

Sprovođenje sveobuhvatne pravne analize nepokretnosti u cilju identifikacije potencijalnih rizika;

Izrada ili analiza ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, kao i asistencija prilikom overe ugovora;

Asistencija prilikom pribavljanja građevinskih i drugih dozvola;

Zastupanje pred katastrom nepokretnosti u cilju registracije promena u vezi sa nepokretnostima (upis prava svojine, registracija ili brisanje tereta, i sl.).

Savetovanje prilikom rešavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao što su promena namene zemljišta, sprovođenje konverzije prava korišćenja u pravo svojine, pitanja eksproprijacije i restitucije i sl.

Izrada i učestvovanje u pregovorima prilikom zaključenja ugovora o građenju, ugovora o projektovanju, ugovora sa podizvođačima i sl.

Izrada i učestvovanje u pregovorima prilikom zaključenja ugovora o zakupu;

Izrada ugovora o hipoteci i asistencija u postupku upisa hipoteke u katastar nepokretnosti;

Zastupanje u sudskim i drugim postupcima u oblasti nekretnina.