Usluge


Responsive imageREŠAVANJE SPOROVA

Budući da ne postoji poslovanje koje je u potpunosti bez rizika, tako je i učestvovanje u sudskim i drugim postupcima nekada neizbežno. Bilo da ste primorani da u sudskom postupku ostvarujete i štitite svoje interese, ili ste prinuđeni da se odbranite od zahteva usmerenih prema vama, naš tim poseduje potrebno znanje i iskustvo da vam pruži svu neophodnu asistenciju.

Mi ćemo vam pružiti iskren pravni savet i zastupanje u cilju najefikasnije i najekonomičnije pravne zaštite vaših interesa.

DML legal tim je specijalizovan za pružanje usluga u sledećim oblastima:

Pravno savetovanje i zastupanje u:

parničnim i izvršnim postupcima;

prekršajnim postupcima i postupcima za privredne prestupe;

arbitražnim postupcima;

upravnim postupcima;

postupcima medijacije;

Izrada svih vrsta podnesaka u sudskim i drugim postupcima.