Usluge


Responsive imageRADNO PRAVO

Ključ uspeha svake kompanije su zadovoljni i motivisani zaposleni. Radno-pravna pitanja predstavljaju jednu od najosetljivijih oblasti, koja zahtevaju postupanje sa posebnom pažnjom.

DML Legal vam, svojim znanjem i višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, može pomoći u regulisanju radno-pravnih pitanja i rešavanju nastalih problema.

U nastavku su prikazane neke od usluga iz oblasti radnog prava koje pruža naš tim:

Izrada ugovora o radu i ugovora o angažovanju van radnog odnosa;

Izrada radno-pravnih akata (pravilnika, odluka i sl.);

Izrada dokumentacije i savetovanje prilikom sprovođenja procedure zaključivanja aneksa ugovora o radu;

Izrada dokumentacije i savetovanje prilikom sprovođenja procedure otkaza ugovora o radu;

Asistencija prilikom sprovođenja procedure rešavanja viška zaposlenih;

Savetovanje i izrada neophodne dokumentacije za zaključivanje ugovora o radu sa stranim državljanima, sprovođenje procedure pribavljanja i produžavanja boravišnih i radnih dozvola;

Savetovanje i izrada dokumentacije za upućivanje zaposlenih;

Zastupanje u radno-pravnim sporovima;

Tumačenje radno-pravnih propisa i davanje stručnih mišljenja.