Naš tim


Responsive imageTamara Perišić

Tamara je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji DML Legal.

Diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu stekla je 2021. godine, a trenutno je na istom fakultetu na master studijama iz oblasti radnog prava.

Svoje dosadašnje iskustvo stečeno tokom praksi i volontiranja, uspešno nadograđuje u advokaturi prilikom savetovanja i zastupanja klijenata.

Tečno govori engleski.