Naš tim


Responsive imageSlobodan Zdravković

Slobodan je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji DML Legal, sa iskustvom pružanja usluga pravnog savetovanja i zastupanja kako domaćih, tako i internacionalnih klijenata.

Diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu stekao je 2019. godine, ubrzo zatim počevši sa radom u advokaturi.

Slobodan poseduje iskustvo u savetovanju i zastupanju klijenata u oblasti prava nekretnina, korporativnog i radnog prava, poreskog prava, kao i u rukovođenju NPL portfolija.

Tečno govori engleski jezik.