Naš tim


Responsive imageDušan Matijašević

Dušan je partner u advokatskoj kancelariji DML Legal sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju usluga pravnog savetovanja i zastupanja, sa posebnim fokusom na oblast korporativnog prava i M&A, zaštite konkurencije, nekretnina, zaštite intelektualne svojine i zastupanja u sporovima.

Dušan je, u dosadašnjem radu, bio uključen (kao vođa ili ključni član tima) u neke od najznačajnijih projekata u Srbiji i Crnoj Gori, i savetovao je neke od najvećih domaćih i internacionalnih kompanija.

Portfolio njegovih klijenata obuhvata, između ostalih, i kompanije u oblasti energetike, proizvodnje hrane i pića, uslužnih delatnosti, maloprodaje i veleprodaje, tehnologije i telekomunikacija, i dr.

Govori engleski jezik.

Obrazovanje i članstva:

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Član advokatske komore Beograda i Srbije