Usluge


Responsive imageZAŠTITA KONKURENCIJE

Savremeni princip poslovanja podrazumeva neprekidnu „tržišnu utakmicu“, odnosno konstantno nadmetanje između subjekata koji posluju na istim ili sličnim tržištima, a sve u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu i uvećanja prihoda. Ovakav vid poslovanja zahteva postupanje sa povećanim stepenom pažnje, uz profesionalan i stručan pristup, naročito imajući u vidu striktnu regulativu koja se odnosi na zaštitu konkurencije, kao i visoke kazne u slučaju kršenja propisa.

DML Legal tim pruža sveobuhvatno pravno savetovanje u oblasti zaštite konkurencije i ima zavidno iskustvo u zastupanju klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencije u najrazličitijim postupcima.

Neke od usluga koje pruža naš tim u oblasti zaštite konkurencije su:

Zastupanje klijenata pred Komisijom za zaštitu konkurencije u postupcima izuzeća restriktivnog sporazuma od zabrane, odobrenja koncentracije, ispitnim i drugim postupcima koji se vode pred Komisijom;

Analiza ugovora i savetovanje u pogledu usklađenosti sa propisima koji regulišu zaštitu konkurencije;

Savetovanje u vezi sa postojanjem obaveze pribavljanja odobrenja koncentracije prilikom sticanja udela (akcija) u drugim privrednim društvima, kupovine imovine i poslovanja društva, spajanja, i sl.

Savetovanje u pogledu pitanja zloupotrebe dominantnog položaja, kartela, državne pomoći, i sl.

Asistencija u izradi rabatne politike i drugih internih akata i savetovanje u cilju usklađivanja sa relevantnim propisima.